36-กลยุทธซุนจื่อ

เรืื่องย่อ
เรื่องราวกุศโลบายการสู้รบในสมัยจีนโบราณ ซึ่งอาศัยแผนการอันแยบยลของแต่ละฝ่าย เพื่อเอาชนะกันและกัน โดยกล่าวถึง "ซุนปิง" กับ "ผังเจียน" ซึ่งเป็นศิษย์ร่วมสำนัก เมื่อเรียนรู้วิชาต่างๆ แล้ว ก็หวังทำงานเพื่อบ้านเมือง สร้างชื่อเป็นที่จารึกต่อไป แต่เนื่องจากซุนปิง เป็นทายาทรุ่นหลานของ "ซุนวู" จึงได้รับการถ่ายทอดตำราพิชัยยุทธ "กลยุทธซุนจื่อ" แต่กลับทำให้ผังเจียนริษยาความสามารถของซุนปิงที่เหนือหา จึงหาวิธีทำร้ายซุนปิงจนพิการ ต้องหนีหัวซุกหัวซุนไปยังแคว้นอื่นเพราะกลัวถูกสังหาร ด้านซุนปิงแม้ขาจะพิการ แต่ไม่ว่าไปอยู้แคว้นไหน ก็ช่วนวางแผนให้แคว้นนั้นต่อสู้กับผังเจียนจนชนะเกือบทุกครั้ง อันเป็ยที่มาของอุบายชื่อดังต่างๆ แม้แต่คนรุ่นหลังก็ใช้ต่อเนื่องกันมา
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 1-1
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 1-2
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 1-3
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 2-1
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 2-2
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 2-3
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 3-1
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 3-2
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 3-3
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 4-1
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 4-2
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 4-3
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 5-1
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 5-2
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 5-3
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 6-1
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 6-2
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 6-3
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 7-1
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 7-2
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 7-3
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 8-1
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 8-2
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 8-3
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 9-1
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 9-2
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 9-3
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 10-1
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 10-2
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 10-3
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 10-1
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 10-2
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 10-3
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 11-1
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 11-2
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 11-3
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 12-1
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 12-2
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 12-3
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 13-1
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 13-2
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 13-3
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 14-1
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 14-2
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 14-3
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 15-1
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 15-2
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 15-3
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 16-1
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 16-2
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 16-3
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 17-1
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 17-2
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 17-3
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 18-1
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 18-2
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 18-3
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 19-1
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 19-2
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 19-3
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 20-1
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 20-2
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 20-3
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 21-1
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 21-2
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 21-3
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 22-1
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 22-2
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 22-3
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 23-1
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 23-2
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 23-3
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 24-1 END
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 24-2 END
36 กลยุทธซุนจื่อ ตอนที่ 24-3 END