เล็บเหล็กหวงเฟยหง Last Hero In China
รายละเอียด: เล็บเหล็กหวงเฟยหง Last Hero In China

นำแสดงโดย หลีเหลียงเจี่ย , จางเหมี่ยน

รัฐบาลฮ่องกงกำลังตามจับหัวหน้าค่ายมวยคุณธรรมโดยที่มีใต้เท้าเซียนเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในแผนการจับตัวหญิงสาวไปขายตัวให้กับชาวฝรั่งและได้เตรียมการจับตัวซ่าน ซ่าน เพื่อต้องการบีบให้รับบาลปล่อยตัวคนของพรรคคุณธรรมทั้งหมดแผนการชั่วเตรียมการฉลองร้านของอาสับสามโดยที่พวกเขาต้องการให้หวงเฟยหง มาเชิด สิงโตในงานฌมื่อหวงซื่ออู่ เจ้าของกิจการว่องสางโลม ได้ยินแผนการชั่วและได้นำมาบอกหวงเฟยหง หวงเฟยหงจะมีแผนการใด มายับยั้งใต้เท้าเซียนโปรดติดตามได้..."