Mo-Mo-Love, 5-หนุ่มสุดห้าวกับน้องสาวสุดเลิฟเรืื่องย่อ
ตระกูลเฉินมีพี่น้องทั้งหมด 6 คน โดยเป็นผู้ชาย 5 และ.มี น้องคนสุดท้องเป็นผู้หญิงที่ชื่อ ถาวฮวา พี่ชายทั้ง 5 จะหวงน้องกันขนานหนัก คอยปกป้องไม่ให้มีผู้ชายเข้าใกล้น้องสาวเด็ดขาด ถ้าใครกล้ามาบอกรัก ก็จะโดนพี่ๆจัดการ เรื่องวุ่นๆเกิดขึ้นเมื่อถาวฮวาก็เกิดไปหลงรักหนุ่มที่ชื่อ สือหล่าง ทำให้พี่ๆทั้ง 5 ต้องหาทางสกัดกั้นต่างๆนานาเพื่อไม่ให้ทั้งสองคบกัน แม้ว่าจะถูกกีดกันจากพี่ๆทั้ง สองก็ยังหนักแน่นในความรักของพวกเขา แต่แล้วความรักของทั้ง สองก็ถูกพิสูจน์อีกครั้ง เมื่อเกิดความไม่แน่นอนขึ้นว่า สือหล่างอาจจะเป็นพี่ชายแท้ๆของถาวฮวา เรื่องนี้ทำให้ทั้งคู่ต้องเดินทางค้นหาความจริงให้ได้
Mo Mo Love EP1 [1.1]
Mo Mo Love EP1 [1.2]
Mo Mo Love EP1 [1.3]
Mo Mo Love EP2 [2.1]
Mo Mo Love EP2 [2.2]
Mo Mo Love EP2 [2.3]
Mo Mo Love EP3 [3.1]
Mo Mo Love EP3 [3.2]
Mo Mo Love EP3 [3.3]
Mo Mo Love EP4 [4.1]
Mo Mo Love EP4 [4.2]
Mo Mo Love EP4 [4.3]
Mo Mo Love EP5 [5.1]
Mo Mo Love EP5 [5.2]
Mo Mo Love EP5 [5.3]
Mo Mo Love EP6 [6.1]
Mo Mo Love EP6 [6.2]
Mo Mo Love EP6 [6.3]
Mo Mo Love EP7 [7.1]
Mo Mo Love EP7 [7.2]
Mo Mo Love EP7 [7.3]
Mo Mo Love EP8 [8.1]
Mo Mo Love EP8 [8.2]
Mo Mo Love EP8 [8.3]
Mo Mo Love EP9 [9.1]
Mo Mo Love EP9 [9.2]
Mo Mo Love EP9 [9.3]
Mo Mo Love EP10 [10.1]
Mo Mo Love EP10 [10.2]
Mo Mo Love EP10 [10.3]
Mo Mo Love EP11 [11.1]
Mo Mo Love EP11 [11.2]
Mo Mo Love EP11 [11.3]
Mo Mo Love EP12 [12.1]
Mo Mo Love EP12 [12.2]
Mo Mo Love EP12 [12.3]
Mo Mo Love EP13 [13.1]
Mo Mo Love EP13 [13.2]
Mo Mo Love EP13 [13.3]
Mo Mo Love EP14 [14.1]
Mo Mo Love EP14 [14.2]
Mo Mo Love EP14 [14.3]
Mo Mo Love EP15 [15.1]
Mo Mo Love EP15 [15.2]
Mo Mo Love EP16 [16.1]
Mo Mo Love EP16 [16.2]
Mo Mo Love EP16 [16.3]
Mo Mo Love EP17 [17.1]
Mo Mo Love EP17 [17.2]
Mo Mo Love EP17 [17.3]
Mo Mo Love EP18 [18.1]
Mo Mo Love EP18 [18.2]
Mo Mo Love EP18 [18.3]
Mo Mo Love EP19 [19.1]
Mo Mo Love EP19 [19.2]
Mo Mo Love EP19 [19.3]
Mo Mo Love EP20 [20.1]
Mo Mo Love EP20 [20.2]
Mo Mo Love EP20 [20.3]
Mo Mo Love EP21 [21.1]
Mo Mo Love EP21 [21.2]
Mo Mo Love EP21 [21.3]
Mo Mo Love EP22 [22.1]
Mo Mo Love EP22 [22.2]
Mo Mo Love EP22 [22.3]
Mo Mo Love EP23 [23.1]
Mo Mo Love EP23 [23.2] อัพใหม่
Mo Mo Love EP23 [23.3]
Mo Mo Love EP24 [24.1] End
Mo Mo Love EP24 [24.2] End
Mo Mo Love EP24 [24.3] End