Pick-The-Star, Stars-Falling-From-Sky, ทนายหนุ่มจอมเย็นชากับคุณแม่จําเป็น

เรื่องย่อ
ละครเรื่องนี้วาดภาพของความรักระหว่างเพื่อนร่วมงาน สองคนที่บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง กับทนายหนุ่มที่เก็บความเจ็บปวดไว้จากการที่เขาถูกแม่ผู้ให้กำเนิดทิ้งเขาไป เขาจึงไม่เคยเปิดใจรับใครเลยสักคน และพนักงานหญิงสาวที่จะต้องมารับผิดชอบรับเลี้ยงน้องๆ 5 คน หลังจากที่พ่อแม่ของพวกเค้าเสียชีวิตอย่างกะทันหัน


Pick the star [พากษ์ไทย] 1.1
Pick the star [พากษ์ไทย] 1.2
Pick the star [พากษ์ไทย] 1.3
Pick the star [พากษ์ไทย] 2.1
Pick the star [พากษ์ไทย] 2.2
Pick the star [พากษ์ไทย] 2.3
Pick the star [พากษ์ไทย] 3.1
Pick the star [พากษ์ไทย] 3.2
Pick the star [พากษ์ไทย] 3.3
Pick the star [พากษ์ไทย] 4.1
Pick the star [พากษ์ไทย] 4.2
Pick the star [พากษ์ไทย] 4.3
Pick the star [พากษ์ไทย] 5.1
Pick the star [พากษ์ไทย] 5.2
Pick the star [พากษ์ไทย] 5.3
Pick the star [พากษ์ไทย] 6.1
Pick the star [พากษ์ไทย] 6.2
Pick the star [พากษ์ไทย] 6.3
Pick the star [พากษ์ไทย] 7.1
Pick the star [พากษ์ไทย] 7.2
Pick the star [พากษ์ไทย] 7.3
Pick the star [พากษ์ไทย] 8.1
Pick the star [พากษ์ไทย] 8.2
Pick the star [พากษ์ไทย] 8.3
Pick the star [พากษ์ไทย] 9.1
Pick the star [พากษ์ไทย] 9.2
Pick the star [พากษ์ไทย] 9.3
Pick the star [พากษ์ไทย] 10.1
Pick the star [พากษ์ไทย] 10.2
Pick the star [พากษ์ไทย] 10.3
Pick the star [พากษ์ไทย] 11.1
Pick the star [พากษ์ไทย] 11.2
Pick the star [พากษ์ไทย] 11.3
Pick the star [พากษ์ไทย] 12.1
Pick the star [พากษ์ไทย] 12.2
Pick the star [พากษ์ไทย] 12.3
Pick the star [พากษ์ไทย] 13.1
Pick the star [พากษ์ไทย] 13.2
Pick the star [พากษ์ไทย] 13.3
Pick the star [พากษ์ไทย] 14.1
Pick the star [พากษ์ไทย] 14.2
Pick the star [พากษ์ไทย] 14.3
Pick the star [พากษ์ไทย] 15.1
Pick the star [พากษ์ไทย] 15.2
Pick the star [พากษ์ไทย] 15.3
Pick the star [พากษ์ไทย] 16.1
Pick the star [พากษ์ไทย] 16.2
Pick the star [พากษ์ไทย] 16.3
Pick the star [พากษ์ไทย] 17.1
Pick the star [พากษ์ไทย] 17.2
Pick the star [พากษ์ไทย] 17.3
Pick the star [พากษ์ไทย] 18.1
Pick the star [พากษ์ไทย] 18.2
Pick the star [พากษ์ไทย] 18.3
Pick the star [พากษ์ไทย] 19.1
Pick the star [พากษ์ไทย] 19.2
Pick the star [พากษ์ไทย] 19.3
Pick the star [พากษ์ไทย] 20.1 [End]
Pick the star [พากษ์ไทย] 20.2 [End]
Pick the star [พากษ์ไทย] 20.3 [End]