WHO IS THE WINNER คนเหนือเซียน [พากย์ไทย]เรื่องย่อ

นักพนันแต่เดิมมี เทพ ปราชญ์ เซียน เจ้า สิงห์ เดิมมี 5 สำนัก หมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นผู้ชนะได้เป็นเจ้า เดี๋ยวนี้แตกออกเป็นกว่า 100 สำนักจนทำให้เซอะว่านหลงแพ้พนันซือจือคังทำให้เซอะว่านหลงกับสติฟั่นเฟือน ต่อมาซือจือคังเบื่อหนายและท้อแท้กับวงการนี้ เพราะมีแต่การหักเหลี่ยมกันเขาและภรรยาจึงพากันออกจากวงการไป เหลือแต่เจิ่นปิ่นหัวและจางเทียนติ้งเท่านั้นที่ผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้ชนะ ต่อมาก็มีนักพนันข้ามรุ่นหน้าตาใหม่เข้ามามากมายแต่ละคนหวังเพื่อเป็นเจ้า ชนะตลอดกาล จึงเกิดแตกสำนักมากมาย และ เกิดคิดโกงกันมากขึ้น


คนเหนือเซียน 1 1/2

คนเหนือเซียน 1 2/2

คนเหนือเซียน 2 1/2 

คนเหนือเซียน 2 2/2

คนเหนือเซียน 3 1/2 


คนเหนือเซียน 3 2/2


คนเหนือเซียน 4 1/2

คนเหนือเซียน 4 2/2 

คนเหนือเซียน 5 1/2

คนเหนือเซียน 5 2/2

คนเหนือเซียน 6 1/2

คนเหนือเซียน 6 2/2


คนเหนือเซียน 7 1/2

คนเหนือเซียน 7 2/2

คนเหนือเซียน 8 1/2

คนเหนือเซียน 8 2/2

คนเหนือเซียน 9 1/2

คนเหนือเซียน 9 2/2

คนเหนือเซียน 10 1/2

คนเหนือเซียน 10 2/2

คนเหนือเซียน 11 1/2

คนเหนือเซียน 11 2/2

คนเหนือเซียน 12 1/2

คนเหนือเซียน 12 2/2

คนเหนือเซียน 13 1/2

คนเหนือเซียน 13 2/2

คนเหนือเซียน 14 1/2

คนเหนือเซียน 14 2/2

คนเหนือเซียน 15 1/2

คนเหนือเซียน 15 2/2