Cash Neverlose Sight of The Money แคช แค้นนี้ล้างไม่เหลือคราบ

Cash Neverlose Sight of The Money แคช แค้นนี้ล้างไม่เหลือคราบ
โซราล เป็นพี่ของ แคช โมลิน่า จ้าง ลาแดร์ มาฆ่าโซราลเพราะรู้ว่าถูกหักหลัง ดังนั้น แคช ซึ่งเป็นน้องชายของโซราลและ.สมัครพรรคพวกอีกมากมายจึงรวมหัวกันเพื่อหลอก โมลิน่า ครั้ง มโหราฬเพื่อเป็นการแก้แค้นแทนโซราลนั่นเอง