Blackout ดับเมืองวินาศกรรมชื่อภาษาไทย : ดับเมืองวินาศกรรม
ชื่อภาษาอังกฤษ : Blackout

เรื่องย่อ

เกิดเหตุไฟดับขึ้นในคืนอันหนาวเหน็บของเบอร์ลิน วิศวกรไฟฟ้าสาว “อันย่า แรดเก้” และเพื่อนร่วมงานถูกส่งมาแก้ไขสถานการณ์ ก่อนที่เธอจะค้นพบว่านี่ไม่ใช่แค่เหตุไฟฟ้าขัดข้องธรรมดา แต่คือส่วนหนึ่งของแผนการก่อวินาศกรรม