ชินจังจอมแก่น

ชินจังจอมแก่น ตอน ฮาเทนะแมวลึกลับ 

ชินจังจอมแก่น ตอน พบกันอีกกับหน้ากากแอคชั่น 

ชินจังจอมแก่น ตอน งูขาวแสนซน 

ชินจังจอมแก่น ตอน เส้นทางรักมันแสนลำบาก