LEGENDS OF THE EIGHT IMMORTALS อภินิหารเทพ 8 เซียน [พากย์ไทย]






เกิดโรคระบาดขึ้นบนโลกมนุษย์ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า มีเพียงโอสถทิพย์บนเกาะ ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลตงไห่เท่านั้น ที่สามารถปัดเป่าทุกข์ภัยให้สรรพชีวิตได้ เง็กเซียนฮ่องเต้จึงได้ส่งเซียนฮั่นจงหลีและเถียก๋วยหลี่ลงมา เพื่อไปนำโอสถทิพย์มาช่วยเหลือมนุษย์ แต่ทั้งเซียนกลับถูกโอรสของจ้าวทะเลตงไห่ขัดขวาง ทำให้ทั้งสองฝ่ายต้องปะทะกันจนเกิดเหตุบานปลาย จ้าวทะเลตงไห่โกรธแค้นมาก จึงสั่งห้ามมนุษย์และเซียนข้ามทะเลตงไห่อีกต่อไป จะมีก็แต่พลังของแปดเซียนเท่านั้นที่สามารถข้ามทะเลไปได้ เซียนทั้งสองจึงต้องออกตามหาเซียนที่เหลือ เพื่อรวมพลังกันปราบมารร้าย
รายละเอียดนักแสดง :
* กัวจิ้นอัน (Roger Kwok / 郭晋安) รับบท หานเซียงจื่อ (韩湘子)
* เจี่ยชิง (Jia Qing / 贾青) รับบท องค์หญิงเยี่ยนไฉ่ (艳彩)
* กัวเสี้ยนหนี (Sonija Kwok / 郭羡妮) รับบท โบตั๋นขาว
* เหอจงหัว (何中华) รับบท หลี่เหยียน (吕岩) / หลี่ต้งปิน (吕洞宾)
* ซือหยี่ (施羽) รับบท ฮั่นจงหลี (汉锺离)
* เฉินต้าเหว่ย (陈大伟) รับบท องค์ชายมังกรฮัวหลง (花龙) / จางกั๋วเหล่า (张果老)
* เหมาหลินหยิ่ง (毛林颖) รับบท หลันไฉ่เหอ (蓝采和)
* จูไห่เฟย (朱海飞) รับบท เฉากั๋วจิ้ว (曹国舅) / เฉาจิ่งซิว (曹景休)
* คังหัว (康华) รับบท เหอเสี่ยวหยุน (何晓云) / เหอเซียงกู (何仙姑)
* อู๋ไต้หยง (吴岱融) รับบท เถี่ยก๋วยหลี่ (铁拐李)


อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 01 

อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 02
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 03 
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 04 
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 05 
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 06 
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 07 
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 08
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 09
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 10

อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 11
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 12
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 13
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 14
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 15
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 16
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 17
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 18
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 19
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 20

อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 21 
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 22
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 23
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 24
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 25
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 26 
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 27 
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 28 
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 29 
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 30 

อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 31 
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 32 
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 33 
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 34 
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 35 
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 36 
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 37 
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 38 
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 39
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 40

อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 41
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 42
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 43 
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 44 
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 45 
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 46
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 47 
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 48 
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 49 
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 50

อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 51 
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 52 
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 53
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 54 
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 55 
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 56 
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 57 
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 58
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 59
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 60 

อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 61
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 62 
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 63 
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 64 
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 65
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 66
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 67 
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 68
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 69

อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 70
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 71
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 72
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 73
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 74
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 75
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 76
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 77
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 78
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 79
อภินิหารเทพ 8 เซียน พากย์ไทย ตอนที่ 80 จบ