เซียวฮื้อยี้ กระบี่ไม่มีคำตอบ


เรื่องย่อหนัง เซียวฮื้อยี้ กระบี่ไม่มีคำตอบ

18 ปีผ่านไป เซียวฮื้อยี้ ได้เติบโตในหุบเขาคนชั่วในทุก ๆ 18 ปี จะมีงานชุมนุมคัดเลือกผู้มีวิทยายุทธสุดยอดเพียงผู้เดียว เพื่อจะได้ครองป้ายประกาศิต กับตำราสุดยอดของวิทยายุทธ เซียวฮื้อยี้ ได้เป็นหนึ่งในนั้น เจียนอี้หลาน ได้หักหลังพ่อของตัวเอง เพื่อหวังจะได้เป็นเจ้ายุทธภพ และได้ฝึกวิชาหยกหิมะได้จนสำเร็จ ส่วนเซียวฮื้อยี้และหัวอู่เซี้ย ได้ฝึกวิชากระบี่ไม่มีคำตอบ เพื่อจะได้ไปปราบ เจ้ามารเจียนอี้หลาง