ขุนศึกตระกูลหยาง 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน [พากย์ไทย]เรื่องย่อ เมื่อครั้งที่แผ่นดินต้าซ้องถูกทัพเมืองเหลียวโจมตีครั้งใหญ่ เหล่าขุนศึกตระกูลหยางจึงออกรบปกป้องแผ่นดิน แม้การพิทักษ์ชาติครั้งนี้จะสำเร็จแต่กลับต้องแลกด้วยชีวิตของบุตรชายแห่งตระกลหยาง ทำให้ชื่อเสียงในความจงรักภักดีของกระกูลหยางลือลั่นทั่วแผ่นดิน "เสอไท้จิน" ผู้นำตระกลหยางและเหล่าลูกสะใภ้ และ "หยางปาเม่ย" บุตรีเพียงคนเดียวยังคงยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อชาติไม่แพ้เหล่าบุรุษแม้แผ่นดินสงบ แต่ตระกูลหยางกลับไม่สงบ เมื่อหยางปาเม่ยกลับมามีเรื่องกระทบกระทั่งหมางใจกับ "หวางชิน" ผู้เป็นไท้ซือ และมีบุตรีเป็นพระสนมขององค์ฮ่องเต้อีกด้วย ทำให้ตระกูลหยางต้องพบกับภัยต่างๆนานา และเมื่อเวลาผ่านไปเมืองเหลียวกลับแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ก็ได้รวมพลบุกต้าซ้องอีกครั้ง เสอไท้จินจึงรวมพลเหล่าขุนศึกหญิงตระกูลหยางเพื่อสยบภัยครั้งนี้ แต่เรื่องราวหาใช่ง่ายไม่ เมื่อหวางชินคิดไม่ซื่อ คิดกำจัดตระกูลหยางให้สิ้น แผ่นดินมีภัยแต่กังฉินกลับขวางทางอยู่ เรื่องราวตระกูลหยางจะเป็นเช่นไร สามารถตีดตามชมได้ในภาพยนตร์จีนชุดยิ่งใหญ่ "ขุนศึกตระกูลหยาง ภาค 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน"
นักแสดง : หลี่ยั่วถง, หลี่ฉีหง, นิ่งจิ้ง, เจิ้งเพ่ยเพ่ย, กัวจิ้นอัน, จางจื้อ,
เยี่ยหลิง, หวางจื้อเสีย

ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 01 
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 02 
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 03 
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 04 
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 05
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 06
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 07
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 08
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 09
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 10

ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 11
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 12
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 13
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 14 
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 15
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 16
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 17
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะทานแผ่นดิน 18
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 19
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 20

ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 21
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 22
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 23
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 24
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 25
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 26
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 27
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 28
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 29
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 30

ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 31
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 32
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 33 
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 34
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 35
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 36
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 37
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 38
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 39
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 40

ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 41 
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 42 
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 43 
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 44 
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 45 
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 46 
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 47
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 48 
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 49
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 50

ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 51
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 52 
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 53 
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 54 
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 55 
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 56 
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 57 
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 58 
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 59 
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 60 

ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 61 
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 62 
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 63 
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 64 
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 65 
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 66 
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 67 
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 68 
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 69 
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 70

ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 71
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 72
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 73
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 74
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 75
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 76
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 77
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 78
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 79
ขุนศึกตระกูลหยาง ตอน 14 ทวนฟ้าสะท้านแผ่นดิน 80 จบ