มรดกรักฉบับพันล้านวอน [ พากษ์ไทย ]


Posted Image


Brilliant Legacy มรดกรักฉบับพันล้านวอนนำแสดงโดย

ฮันฮโยจู รับบท โกอุนซอง.
อีซึงกิ รับบท ซังยูฮัง...
มุนแชวอน รับบท ยูซึงมี
แพซูบิน รับบท พัคจุนเซ
คิมมีซุก รับบท ปั๊กเซ็งฮี

Posted Image
Posted Image
BT9Zfg.jpg [500x751px] ฝากรูป
NCGIPK.jpg [500x751px] ฝากรูป
ZPA6Mi.jpg [740x540px] ฝากรูป
64uXY.jpg [740x540px] ฝากรูป
kIP5ib.jpg [740x540px] ฝากรูป
Kx2byU.jpg [960x540px] ฝากรูป


Youtube

มรดกรักฉบับพันล้านวอน [ พากษ์ไทย ] ตอนที่ 1
มรดกรักฉบับพันล้านวอน [ พากษ์ไทย ] ตอนที่ 2
มรดกรักฉบับพันล้านวอน [ พากษ์ไทย ] ตอนที่ 3
มรดกรักฉบับพันล้านวอน ตอนที่ ( 4-1  4-2  4-3  4-4  4-5  4-6 )
มรดกรักฉบับพันล้านวอน ตอนที่ ( 5-1  5-2  5-3  5-4  5-5 )
มรดกรักฉบับพันล้านวอน [ พากษ์ไทย ] ตอนที่ 6
มรดกรักฉบับพันล้านวอน [ พากษ์ไทย ] ตอนที่ 7
มรดกรักฉบับพันล้านวอน [ พากษ์ไทย ] ตอนที่ 8
มรดกรักฉบับพันล้านวอน [ พากษ์ไทย ] ตอนที่ 9
มรดกรักฉบับพันล้านวอน [ พากษ์ไทย ] ตอนที่ 10
มรดกรักฉบับพันล้านวอน ตอนที่ ( 11-1  11-2  11-3  11-4  11-5 )
มรดกรักฉบับพันล้านวอน ตอนที่ ( 12-1  12-2  12-3  12-4  12-5 )
มรดกรักฉบับพันล้านวอน ตอนที่ ( 13-1  13-2  13-3  13-4  13-5 )
มรดกรักฉบับพันล้านวอน ตอนที่ ( 14-1  14-2  )
มรดกรักฉบับพันล้านวอน ตอนที่ ( 15-1  15-2  15-3  15-4  15-5  15-6 )
มรดกรักฉบับพันล้านวอน ตอนที่ ( 16-1  16-2  16-3  16-4  16-5  16-6 )
มรดกรักฉบับพันล้านวอน ตอนที่ ( 17-1  17-2  17-3  17-4  17-5  17-6 )
มรดกรักฉบับพันล้านวอน ตอนที่ ( 18-1  18-2  18-3  18-4  18-5 )
มรดกรักฉบับพันล้านวอน ตอนที่ ( 19-1  19-2  19-3  19-4  19-5 19-6 )
มรดกรักฉบับพันล้านวอน ตอนที่ ( 20-1  20-2  20-3  20-4  20-5  20-6 )
มรดกรักฉบับพันล้านวอน ตอนที่ ( 21-1  21-2  21-3  21-4  21-5 )
มรดกรักฉบับพันล้านวอน ตอนที่ ( 22-1  22-2  22-3  22-4  22-5 22-6 )
มรดกรักฉบับพันล้านวอน ตอนที่ ( 23-1  23-2  23-3  23-4  23-5 )


ตอนจบ  ( 24-1  24-2  24-3  24-4  24-5 )----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mthai
Pass : Town*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
 *****
 *****
 *****
*****
 *****
*****